VALTUUSTOALOITE 4.5.2009

Tiistai 5.5.2009 - Anna-Leena

Maksuttomat salivuorot vertaisohjatuille liikuntaryhmille Jyväskylässä


Vertaisohjaajat ovat aktiivisia liikunnan harrastajia, jotka tekevät tärkeää vapaaehtoistyötä ohjatessaan liikuntaa myös muille suunnilleen samanikäisille ja samalla alueella asuville asukkaille. Esimerkiksi kylätaajamien vertaisohjattujen liikuntaryhmien toiminnassa korostuvat iloinen tekeminen sekä rento yhdessäolo. Harrastettavat liikuntamuodot vertaisohjaajaryhmissä ovat helppoja aloittelijoille ja mukaan toimintaan ovat tervetulleita kaikenikäiset ja kaikenkuntoiset miehet sekä naiset. Vertaisohjaajaperiaatteella toimivissa ryhmissä on tarjolla mm. lentopalloilua, kuntojumppaa sekä kuntosaliharjoittelua. Tähän saakka vertaisohjatut ryhmät ovat olleet osallistujille maksuttomia ja kaupunki on tukenut toimintaa kouluttamalla vertaisohjaajia ja tarjoamalla tilan maksuttomasti ryhmälle käyttöön.

Liikunnan tiedetään olevan yksi halvimmista, helpoimmista ja tehokkaimmista keinoista ehkäistä kehon rapistumista ja toimintakyvyn heikkenemistä. Lukuisat tutkimustulokset vahvistavat sen, että
liikunnalla on positiivisia vaikutuksia terveyteen. Siksi liikuntaa on tärkeä tarjota kaikenikäisille ja -kuntoisille. Liikunta ehkäisee paitsi sydän- ja verisuonisairauksia ja osteoporoosia se myös alentaa veren sokeri- ja rasva-arvoja. Liikunnan sosiaalinen vaikutus on kuitenkin vähintään yhtä tärkeä kuin fyysisen kunnon ylläpito.

Maksuttomien liikuntamahdollisuuksien järjestäminen on Jyväskylän kaupungille edullinen keino vähentää monia muita kustannuksia, jotka aiheutuvat väestön liikkumattomuudesta ja terveydentilan huononemisesta. Tulevaisuudessa lisää kustannuksia aiheuttavat paitsi lisääntyvä vanhuksien määrä myös nuoremmat erilaisiin elintasosairauksiin sairastuvat ihmiset. Tätä aikapommia on lähdettävä ehkäisemään jo nyt tukemalla liikunnan aktiivista harrastamista.

Kaupunkilaisten terveyttä edistävät henkilötasolla asukkaat itse, mutta kaupungilla on kaikki mahdollisuudet kannustaa heitä tähän. Poistamalla vertaisohjatuilta ryhmiltä liikuntasalien käyttömaksut on pieni mutta tärkeä kannustus kaupungilta tukea tätä toimintaa. Aikaisemmin näin olikin Jyväskylän maalaiskunnan puolella, mutta nyt syksyllä 2009 koskevat tilamaksut myös vertaisohjattuja liikuntaryhmiä. Vertaisohjattuja kaupungin liikuntapalveluiden organisoimia liikuntaryhmiä uudessa Jyväskylässä on reilu 10.

Terveyden edistäminen ei tapahdu pelkästään sosiaali- ja terveyssekarotilla, vaan laaja-alaisesti myös muiden toimialojen puolella.

 

Avainsanat: aloite, liikunta, vertaisohjaajat