Vanhuspalvelujen kehittäminen

Sunnuntai 16.9.2012 klo 19:50 - Anna-Leena

"Sitten, kun en enää muista nimeäni.

Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.
Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen. Sitten, kun en enää ole tuottava yksilö.

Kohdelkaa minua silloinkin ihmisenä.Välittäkää minusta, antakaa rakkautta, koskettakaa hellästi.Kello hidastaa, eräänä päivänä se pysähtyy kokonaan,mutta siihen on vielä aikaa. Antakaa minulle arvokas vanhuus."

(lainaus tuntemattomalta runoilijalta)


Vanhuus on arvokas elämänvaihe. Vaikka liikkeet alkavat hidastua ja muisti kenties heikentyä, ovat ikääntyneet henkilöt silti yhdenvertaisia kuntalaisia. Ikääntyminen on edessä meillä jokaisella ja se ei muuta meidän perusoikeuksia hyvästä elämästä.  Ikä tuo kuitenkin mukanaan erilaisia tarpeita palvelujen suhteen, joita nuoremmat sukupolvet eivät vielä välttämättä tarvitse.

Vanhuspalveluja on kehitettävä yksilön näkökulmasta, ei ainoastaan talouden.  Monelle iäkkäälle henkilölle on tärkeää pystyä asumaan itsenäisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tätä mahdollisuutta on kunnissa tuettava. Kotihoidolla, omaishoidontuella sekä erilaisilla tukipalveluilla on tavoitteena turvata tarvittavat palvelut vanhuksen kotiin. Se on myös taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto verrattuna laitoshoitoon. Arvokkaaseen vanhuuteen kuuluu luottamus siihen, että asumismuodosta huolimatta ihmisestä pidetään huolta loppuun saakka.

Arvokkaasta vanhuutta tarkatellessa on pohdittava myös omaisten osuutta vanhustenhoidossa. Oma harras toiveeni olisi, että yhä useammin olisi omaisilla mahdollisuus ottaa vastuuta läheisen ihmisen huolenpidosta ja hoidosta. Omaisten roolia ja merkitystä ei rahalla voi saavuttaa.  Omaishoitajat ovat oiva esimerkki läheisten tärkeästä roolista vanhusten hoidossa. Luonnollisestikaan ei kaikilla tätä mahdollisuutta ole, mutta omaishoito tulisi luoda kunnissa todelliseksi vaihtoehdoksi. Toimiva järjestelmä tuottaa osaltaan myös säästöjä.  Samalla tulee  huolehtia omaishoitajien jaksamisesta ja turvattava lakisääteiset vapaapäivät. Jos vaihtoehtona ei olisikaan omaishoitajaa vaan sitovaa ja vaativaa omaishoitotyötä tekevän tilalle jouduttaisiin palkkaamaan kotiin hoito-henkilökuntaa, tarvittaisiin viisi hoitajaa. Yksi työntekijä aamuvuoroon, toinen iltavuoroon, kolmas yötyöhön ja kaksi tekemään viikonloppuja ja sijaisuuksia.

Vanhuksille tulee osoittaa sellaista hoitoa, joka vastaa heidän yksilöllistä tarvettaan ja tukee parhaalla mahdollisella tavalla arvokasta, turvallista ja hyvää ikääntymistä. Erilaisia hoitomuotoja tullaan jatkossakin tarvitsemaan rinta rinnan. Vanhuspalveluja kehitettäessä on kyse moraalistamme, siitä kuinka huolehdimme heikommassa asemassa olevista.

Avainsanat: vanhuspalvelut

Ikäihmiset

Torstai 7.8.2008 klo 14:50 - Anna-Leena

Nuorten ohella minua huolestuttaa yhä enemmän ihmisten kokema yksinäisyys ja syrjäytyminen, varsinkin ikäihmisten kohdalla. Yleensä ikäihmisillä on toive elää kotonaan mahdollisimman pitkään ja mielestäni tätä olisi tuettava yhä joustavammin ja huolellisemmin. Tuttu asumisympäristö ja omatoimisuus ovat elämisen vireyden ja laadun kannalta merkittäviä. Tätä tukeva kotipalvelu ja -hoito henkilökunta olisi mitattava vastaamaan tarpeen määrä oikein!

Nyt on aika toimia, jälkiviisastelut eivät auta. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet, laadukkaat hoito- ja hoivapalvelut, esteetön ympäristö ja asumispalvelut kuuluvat jokaiselle ikääntyvälle. Heidän kantamaansa viisautta ja elämänkokemusta on pidettävä arvossa. Eläminen on pidettävä elämisen arvoisena loppuun asti.

Avainsanat: vanhuspalvelut