Hyvinvointi luodaan työllä

Sunnuntai 14.10.2012 klo 11:45 - Anna-Leena

Tulevissa kunnallisvaaleissa ratkeaa Jyväskylän suunta tuleville vuosikymmenille. Jatkuva velanotto ja maksujen korottaminen eivät ole pitkällä tähtäimellä kestävää politiikkaa. Mielestäni yksi parhaista lääkkeistä köyhyyden, eriarvoistumisen ja yhteiskunnasta eristäytymisen ehkäisemiseksi on työpaikkojen luominen mahdollisimman monelle jyväskyläläiselle.  Korkea työllisyys koko yhteiskunnassa turvaa rahoituspohjan kunnallisille palveluille kuten sosiaali- ja terveyspalveluille sekä sivistyspuolelle. Hyvinvointi luodaan työllä!

Jyväskylä maksaa vuosittain sakkoina valtiolle 5-6 miljoonaa euroa työllistämisvelvoitteensa laiminlyönnistä. Tämä raha tulee käyttää työllistämiseen - ei sakkomaksuihin. Jyväskylässä asuu paljon nuoria ja opiskelijoita, mikä näkyy esimerkiksi Tampereeseen verrattuna selkeästi heikompina verotuloina. Meidän pitäisi ottaa tiukempi linja ja panostus työttömyyden hoitoon kasvattaakseen verotuloja. Meillä on useita merkittäviä työllistäjiä kaupungissamme, mutta meidän tulisi myös tukea yhä enemmän paikallisia pienyrityksiä (työntekijöitä alle 50) ja kannustaa nuoria yrittäjyyteen.

Työllistämällä on merkittävä rooli ehkäistäessä nuorten syrjäytymistä. Laki yhteiskuntatakuusta astuu voimaan vuoden 2013 alusta. Yhteiskuntatakuu takaa työ- harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle sekä alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Perusasteen jälkeistä koulutusta vailla olevat nuoret tarvitsevat lisää koulutusmahdollisuuksia. Vailla työkokemusta olevat nuoret tarvitsevat puolestaan mahdollisuuksia työkokemuksen hankkimiseen.

Työsuhteiden laatu

Jyväskylän kaupungin on oltava houkutteleva työnantaja ja siinä valtteja ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja työolosuhteet. Tällä hetkellä kaupungilla on paljon määräaikaisia työsuhteita. Kaupungin tulee näyttää esimerkkiä hyvästä työnantajasta ja pystyä panostamaan pitkäjänteiseen työelämän kehittämiseen, se on kaikkien etu. Työsuhteiden pätkimiset ja muut ns. sillisalaatit eivät ole niin työntekijän kuten myöskään työnantajan edun mukaista toimintaa. Työmäärät on mitoitettava asianmukaisiksi ja tekevien käsien riittävyydestä tulee huolehtia. 

Terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia tekijälleen. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus itse vaikuttaa työhönsä ja mahdollisuus täydennyskouluttautumiseen on turvattava. Ruohonjuuritason työntekijät tuntevat parhaiten paikalliset olosuhteet ja myös osaavat monesti esittää vaikuttavampia ja taloudellisesti tehokkaampia tapoja hoitaa kunnallisia perustehtäviä.

Työelämää tulee kehittää työelämän laadun ja työssäjaksamisen parantamiseksi. Työterveyshuollossa on tärkeää panostaa varhaiseen apuun ja vaivojen ennaltaehkäisyyn. Työelämässä myöskin perheen ja työn yhteensovittamisessa on vielä paljon parannettavaa. 

Avainsanat: vaalit, työ, työsuhteet