Uusi terveysuhka Suomessa

Perjantai 3.8.2012 klo 16:36 - Anna-Leena

Kesä aikana media hälyttävästi uutisoi kuinka kakkostyypin diabeteksen on tilastoitu levinneen Suomessa viime vuosina myös lapsiin. Tätä diabeteksen tyyppiä ollaan aikaisemmin totuttu pitämään aikuisten sairautena, jonka merkittävä riskitekijä on ylipaino ja epäterveelliset elämäntavat. Uutisoinnin mukan lapsilla ja nuorilla on nyt tavattu myös metabolista oireyhtymää, joka tarkoittaa, että ihmisellä on keskivartalolihavuuden vuoksi useita terveyttä uhkaavia häiriöitä, kuten esimerkiksi kohonnut verenpaine ja/tai häiriintynyt sokeriaineenvaihdunta. Diagnoisoitujen tautitapausten lisäksi sairastuneiden määrä on varmasti huomattavasti suurempi, sillä tauteja ei yleensä huomata heti.

Tapausten määrän lisääntymistä voidaan pitää erittäin vaarallisena ilmiönä. Se on huolestuttava esimerkki lasten ja nuorten lihavuuden lisääntymisestä sekä riittämättömästä liikunnan määrästä arjessa. Tiedon määrästä ei tässä hyvinvointiyhteiskunnassa pitäisi olla puutetta, mutta siitä huolimatta olemme saamassa uuden lapsiin ja nuoriin kohdistuvan vakavan terveysuhan. Omasta lapsuudestani muistan, kuinka luokalla saattoi olla yksi lihava lapsi mutta nykyään on usein jopa puolet luokasta ylipainoisia.

Jos jotain valoa asiasta löytyy, niin tähän on olemassa täsmälääke. Eri asia kuitenkin on, kuinka tieto saadaan siirrettyä osaksi toimintaa. Lasten elinympäristöt ovat vähitellen alkaneet muistuttaa yhä enemmän asfalttisia betoniviidakoita, jossa luonnollisia ja turvallisia liikkumispaikkoja on vähän. Lapset ja nuoret viettävät moninkertaisesti enemmän aikaansa sisätiloissa niin sosiaalisessa mediassa kuin tietokonepelien maailmassa. Samanaikasesti lapset altistuvat yhä useammin niille uhkille, joita tässä sähköisessä maailmassa vaanii. Tämä maailma on kuitenkin tullut jäädäkseen, jossa vanhempien esimerkillä on merkitystä.

Vanhemmilla on suuri vastuu lapsien ja nuorten terveellisten elämäntapojen opettajana. Neuvoloilla, terveydenhoidolla ja kouluilla on merkittävä vastuu sekä paineet jakaa vanhemmille tätä tietoa ja samalla tukea vanhempia kasvattajan työssä. Lapsi oppii paljon matkimalla eli tässä kohtaa pätee hyvin vanha viisaus "mitä isot edellä, sitä pienet perässä". Valitettavasti yhä useammin lapsille jää vanhemmilta vähemmän aikaa. Aina ei harrastuksiin ole mahdollisuutta esimerkiksi aikataulullisista mutta myöskään taloudellisista syistä.

Hallitus teki äskettäin erinomaisen päätöksen lisätä peruskouluissa liikunnan opetuksen määrä. Nyt vain on varmistettava, että liikunnallinen elämäntapa tarttuu myös luokan hiljaisimpiin ja kömpelöimpiin lapsiin ja nuoriin. Pelkkä koululiikunnan lisääminen ei kuitenkaan enää riitä. Lisää merkittäviä toimenpiteitä tarvitaan ja pian.

Avainsanat: terveysuhka, diabetes, elintavat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa ? seminaari valtuutetuille

Maanantai 16.5.2011 - Anna-Leena

VALTUUSTOALOITE 16.5.2011

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa – seminaari valtuutetuille

Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan tulee huolehtia terveysnäkökohtien huomioonottamisesta kunnan kaikissa toiminnoissa (Kuntalaki 1 § / Kansanterveyslaki 14 §). Hyvinvoinnin haasteet tulee nähdä tasavertaisina taloushaasteiden rinnalla. Tästä on kunnille myös suoranaisia taloudellisia hyötyjä. Tutkimusten (mm. Kiiskinen ym. 2008; Perttilä 2011) mukaan terveydenhuollolle syntyviä suoria/ välillisiä kustannuksia syntyy esimerkiksi lihavuudesta 190 milj. €/v, liikkumattomuudesta 200-250milj.€/v, alkoholista 1000-4000milj.€/v sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmista 4000milj.€/v.

Uuden terveydenhoitolain 36 § mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on tarjottava asiantuntemusta ja tukea kunnille mm. järjestämällä koulutusta sekä levittämällä kuntien käyttöön toimintamalleja ja valmiita käytänteitä. Laki myös määrää kunnan eri tahot tekemään yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin (Uusi terveydenhuoltolaki 11 §).

Kuntapäättäjät tekevät usein kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen merkittävästi vaikuttavia päätöksiä, mutta välttämättä he eivät itse sitä tiedosta. Tällä valtuustoaloitteella halutaan järjestettävän valtuustoseminaari päättäjille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnassa.

 

Avainsanat: hyvinvointi, aloite, terveys

Terveellisempien valintojen puolesta

Sunnuntai 22.3.2009 - Anna-Leena

Viime maanantaina (16.3.) käsittelimme kaupunginvaltuustossa aloitettani koskien valtuustonkokouksissa tarjottavien kahvileipien noudattavan nykyistä terveellisempää linjaa. Aloite oli näköjään läpäissyt myös uutiskynnyksen paikallislehti Keskisuomalaisessa, jossa asiasta oli kirjoitettu lyhyt juttu tiistain 17.3.2009 lehteen. Nyt haluaisin hieman selventää aloitteen tarkoitusperiä.

Kuten lehdistä on saatu lähes päivittäin lukea ja useat tutkimustuloksetkin ovat sen kiistattomasti voineet osoittaa, elintapojen merkitys keskeisten kansansairauksien kuten diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja syöpätautien synnyssä on suuri. Terveyden edistämisessä ensisijaisia vaikuttamisen kanavia ovat terveydenhuollon palvelujärjestelmä, ministeriöt ja niiden asiantuntijatyöryhmät sekä kuntien päättäjät ja toimijat.

Tulevaisuuden haasteena on saada suomalaiset noudattamaan terveellisempiä elämäntapoja sekä valitsemaan monipuolisempia ja vähemmän energiaa sisältäviä välipaloja. Hyvää esimerkkiään tässä voivat näyttää juuri kuntien päättäjät. Säännölliset välipalat auttavat saamaan jatkuvan napostelun kuriin. Jotta välipalat pysyisivät kohtuullisina, niiden määriin ja energiasisältöihin kannattaa kiinnittää huomiota. Hyvin valittu välipala auttaa jaksamaan aterialta toiselle ja säännöllinen ateriarytmi on tasapainoisen ravitsemuksen perusta. Perusteluita voisin jatkaa loputtomiin.

Ruokavalion ravitsemuksellinen laatu kohentuu usein jo pienillä muutoksilla, joiden toteuttamisesta ei koidu kohtuutonta vaivaa tai ole myöskään kustannuskysymys. Kaupunginvaltuusto tuki lähes yksimielisesti tätä linjaa, samoin demareiden kunnallisjärjestö. Nyt haluan haastaa myös muut keskisuomalaiset yhteisöt ja -yritykset mukaan tähän kampanjaa terveellisempien valintojen puolesta. Jo pienilläkin muutoksilla on vaikutusta pitemmällä tähtäimellä!

 

Avainsanat: terveys