Teknologian rooli nyky-yhteiskunnassa

Keskiviikko 28.5.2008 - Anna-Leena

Teknologian rooli nykypäivävä
Teknologian rooli korostuu nykypäivän työssä ja uusia sovellutuksia
kehitetään koko ajan. Teknologia muuttaa viestintäämme ja
viestintäkäyttäytymistä. Muuttuvat viestintäympäristöt vaativat
uudenlaisia viestintätietoja ja -taitoja. Tänä päivänä valittavissa on
hyvin monenlaisia viestintävälineitä. Uusi media käsittää muun muassa
internetin ja siihen liittyvät yksityiset ja kaupalliset verkot, kuten
intranet, sekä sähköpostin. Eikä tämä varsin karkea
jaottelu kerro koko totuutta, sillä perinteinen internet on kasvanut viime
vuosina kattamaan paljon muutakin.


Teknologia muuttaa viestintää, sen mukaan mitä viestintävälineitä
käytetään missäkin tarkoituksessa. Esimerkiksi sähköposti tukee vain
tekstiä. Se ei ole välttämättä nopein mahdollinen viestintäväline. Jos
vaaditaan välitöntä vastausta, silloin jokin muu on nopeampi, kuten
esimerkiksi puhelin. Käytettävä väline valitaan tarpeiden mukaan.
Viestintävälineen valintaan vaikuttaa paljon se, kuinka nopeasti palaute
välittyy, millaisia viestintäkanavia on käytettävissä ja millaisen
"kielen" väline mahdollistaa.

Järjestelmän tai laitteen kokonaishyödyllisyys muodostuu käytettävyyden ja
toimintojen tarkoituksenmukaisuuden yhteisvaikutuksesta.

Tietotekniikasta on tulossa tulevaisuudessa kaikkialla läsnä olevaa. Sitä
ei pian huomaa, ellei se puutu. Kännykkä korvaa pian kannettavan
tietokoneen, se toimii jo nyt joissakin tapauksissa kodin ja työpaikan
avaimena sekä lompakkona. Kännykällä voidaan ottaa yhteys Internetiin,
joka saattaa yhteen maailman eri laidoilla työskentelevät ihmiset
työskentelemään yhdessä virtuaalisessa tiimissä. Jo nyt on nähtävissä
virtuaalisten kokousten ja e-koulutuksen suosion kasvu, sillä
matkustaminen maksaa ja ennen kaikkea vie arvokasta työaikaa. Virtuaaliset
kokoukset tulevat yleistymään Suomessakin, sillä välimatkat täällä ovat
pitkät, eikä yrityksen työntekijöitä kannata kerät ympäri maan esimerkiksi
Helsinkiin saamaan muutaman tunnin koulutusta.

Avainsanat: teknologia