Ihmisten ennakkoluuloista

Lauantai 28.11.2015 - Anna-Leena

-Mikä sun miehen nimi on?

- Hakan

- Aa, siis Håkan eli onko hän Ruotsista?

- Ei kun Hakan ja hän on Turkissa syntynyt kurdi

- Aaa eli hän on muslimi…?

- Joo syntyjään kyllä

- Miten sä oikein uskallat olla muslimin kanssa? Hakkaako se sinua?

Tällaisen yllämainitun keskustelun olen saanut käydä lukemattomia kertoja näiden 11 vuoden aikana kun ollaan yhdessä oltu mieheni kanssa. Tahti vain kiihtyi kun aikanaan aloin aikanaan odottaa esikoistamme Annia. Silloin tätä keskustelua käytiin mm. neuvolassa useaan otteeseen ja jopa synnytyssalissa. Kiinnostaakin tietää kuinka moni muu äiti joutuu tällaiseen keskusteluun törmäämään yhä uudestaan ja uudestaan? Mielenkiintoista tässä on varsinkin se, että kukaan näistä keskustelukumppaneista ei ole edes ikinä tavannut Haksua. Kun he tapaavat, ei tällaista keskustelua ole tarvinnut ikinä käydä. 

-Mitä, uskallatko sinä lähteä sen kanssa lomalle? Varo vain ettei se myy sinua siellä orjaksi tai muuta vastaavaa!

Yhdessä olemme reissanneet ympäri maailmaa näiden vuosien aikana. Kertaakaan ei ole tarvinnut pelätä. Ja kertaakaan ei ole minua ole yritetty myydä kenellekään tai asetettu epämiellyttävään tilanteeseen. Olen saanut rauhassa kulkea mieheni kanssa muslimimaissakin, ilman että kukaan huutelee perään. Sen sijaan suomalaisia kanssamatkaajia on joskus saanut pelätä, yhtenä muistona Kuuban reissulta kun päihtynyt suomalaismies piti jättää koneesta Kanadan Hallifaxiin kun lentohenkilökunta ei uskaltanut lähteä Atlantin ylitykselle tämän häirikön kanssa.

-Varo vain tekemästä lapsia muslimin kanssa, kaikki muuttuu heti kun tulee lapsia tai menette naimisiin. Sitten viimeistään se vaatii sinua kääntymään muslimiksi ja käyttämään huntua.

Rehellisesti, meillä ei vuosikymmenen aikana ole käyty yhtään keskustelua minun käännyttämisestä islamin uskoon tai kulkemaan hunnutettuna. Se sijaan tämä ”muslimi-mieheni” on aina ollut se kannustava voima saavuttaakseni tavoitteeni, kuten tekemään opintoni kunniallisesti loppuun ennen perhe-elämää ja lapsienkin jälkeen kannustanut palamaan työelämään. Tosin sekin on tehty selväksi, että halutessani minulla on mahdollisuus jäädä myös kotiin miehen elätettäväksi. Mutta valinta on aina ollut minun.

Myönnettäköön, että kerran olen joutunut tilanteeseen Haksun kanssa, jossa minulle on huudeltu ala-arvoisia seksuaalissävytteisiä kommentteja ja ehdotuksia. Huutelija tosin ei ollut Haksu, vaan kolme kantasuomalaista ”tosimiestä”. Ei olisi ehkä kannattanut, Haksu kävi heitä hieman ”isällisesti” opastamassa kuinka naiselle puhutaan.

 

 

Avainsanat: ennakkoluulot, rasismi, erilaisuus, kulttuurit, strereotypiat

Erilainen ja tasa-arvoinen

Lauantai 2.2.2008 klo 22:17 - Anna-Leena

Maailma on muuttunut. Ihmisten liikkuvuus maasta toiseen opiskelujen ja töiden mukana on räjähdyksenomaisesti lisääntynyt. Enää ei pidetä niin suurena haasteena lähteä kokemuksia muualta hakemaan mikäli kotimaa ei aina miellytä. Samalla myös eri kulttuurit kohtaavat ja syntyy niin kutsuttuja monikulttuurisia yhteisöjä. Haasteena sille on luoda suvaitseva, kaikkia kulttuurit hyväksyvä ilmapiiri. Tätä hankaloittavat mm.stereotypiat ja etnosentrismi.

Ihmisellä on tarve stereotypioihin. Ne selkeyttävät ja yksinkertaistavat maailmaa, samalla ollen väistämättömiä ja välttämättömiä ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Stereotypioilla tarkoitetaan tiettyihin ihmisryhmiin kohdistuvia yleistyksiä. Stereotypia on luonteenpiirteiden keräytymä esimerkiksi ryhmän käytöksestä ja tavoista. Yleisimpiä suomalaisten tuntemia stereotypioiden kohteita ovat venäläisiin, ruotsalaisiin ja esimerkiksi romaaneihin kohdistuvat stereotypiat. Kaikki stereotypiat eivät suinkaan ole aina negatiivisia vaan on olemassa myös positiivisia ennakkokäsityksiä muista maista ja kulttuureista.

Ainoa oikea, muita parempi

Etnosentrismillä tarkoitetaan näkemystä, jonka mukaan oman kansan arvojärjestelmä, ominaisuudet ja tavat ovat ainoat oikeat ja ne mielletään muita paremmiksi. Se vaikuttaa voimakkaasti tekemiimme arviointeihin ja oikeutuksiin. Uskomme niistä poikkeavien olevan jotenkin epänormaaleja. Lyhyet kohtaamiset toisen kulttuurin edustajan kanssa saattavat vain lisätä kielteisiä stereotypioita ja ennakkoluuloja, sekä vahvistaa uskoa oman kulttuurin ainutlaatuisuuteen.

Vertaamme herkästi toisia kulttuureja ja tapoja omaan kulttuurin. Esimerkiksi Suomessa useasti nimitämme pakolaisia kielitaidottomiksi, koska he eivät puhu suomea. Kuitenkin he puhuvat kieliä, joita vastaavasti muualla maailmassa puhutaan moninkertaisesti verrattuna suomen kieleen.

Sopeutuminen uuteen kulttuuriin ei ole aina vaivatonta. Kun sopeutumisella tarkoitetaan sopeutumista yhteen hyvin kapeaan kaavaan, jossa sopiva on tarkoin etukäteen määritelty, ulkomaalaisen on todella vaikeaa sopeutua. On lähes mahdotonta oppia maan kieli ilman tiettyä aksenttia tai muuttaa omaa ulkonäköään ratkaisevasti. Ulkomaalaisen katsotaan olevan tasavertainen kunhan noudattaa yhteisön yleisiä normeja.

Kyllä minäkin myönnän syyllistyneeni stereotypioihin ja etnosentrismiin. Muuttaessani Alankomaihin, eli Hollantiin opiskelemaan, huomasin alituiseen vertaavani asioita tottumaani ja oppimaani.

Monta kertaa ajattelin kuinka paremmin asiat ovat Suomessa vaikka Alankomaat eivät kuitenkaan kulttuurillisesti niin huomattavasti eroa Suomesta. Molemmat kuuluvat Euroopan unioniin ja ovat ns. pieniä jäsenvaltioita (Suomen väkiluku 5,2 miljoonaa ja Alankomaiden 16,1). Kummatkin ovat sivistysvaltioita, joiden bruttokansantuote on maailman huippuluokkaa. Tämä ei kuitenkaan estä kulttuurien yhteentörmäämisiä. Vaikka itse lähdin tänne melkoisella vauhdilla niin on pitänyt todeta että arki se on täälläkin.

Sinänsä minulla ei ollut suuria ennakkoluuloja hollantilaisista ihmisiä kohtaan mutta sitäkin enemmän maasta. Ajattelin maan olevan täynnä lähinnä tuulimyllyjä, tulppaaneita ja puukenkiä. Todellisuudessa vastaani on kävellyt vain yksi henkilö puukengät jaloissaan ja tuulimyllyjä olen nähnyt yhden käden sormin laskettavan määrän. Polkupyöriä vilistää katukuvassa enemmän kuin olisin ikinä voinut kuvitellakaan, lapsesta vaariin tuntuvat paikalliset huristavan menopeleillään.

Hollantilaisia pidetään suvaitsevaisina ja avoimina, mutta tätä näkemystä en kuitenkaan lähtisi itse heti allekirjoittamaan. Ehkä käsitys on saanut alkunsa vapaammasta huumepolitiikasta ja prostituutiosta. Amsterdam on näiltä osin mielestäni täysin erilainen kuin muut kaupungit, siellä seksi ja huumeet suorastaan tuntuvat rehottavat katukuvassa. Tämä tuntui suomalaisesta opiskelijasta vähintäänkin hämmentävältä. En pystynyt olemaan ihmettelemättä kuinka minkään maan johto hyväksyi sen. Ei meillä Suomessa! Koen Suomen olevan suvaitsevainen maa ilman edellä mainittuja asioitakin.

Matalaa profiilia

Toisaalta erilaisuutta ja näkyvyyttä halutaan välttää hollantilaisten keskuudessa. Tuloeroja ei ainakaan ulkopäin ole näkyvissä, halutaan pitää eräänlaista matalaa profiilia. Historiassa tunnetaan esimerkiksi kuinka Amsterdamissa ainoastaan henkilön rikkaudet ja vaikutusvaltaisuus on huomattu katsomalla taloon rakennettuja portaita: mitä enemmän, sitä rikkaampi. Myös verotuksella pidetään huoli, että tuloerot pysyvät mahdollisimman pieninä niin sanottujen rikkaiden ja köyhien välillä.

Tähän saakka Alankomaissa on ollut varsin löyhä laki maahantulijoiden suhteen, mutta nyt on herätty sen tuomiin ongelmiin. Rotterdamissa odotetaan vuoteen 2017 olevan lähes 60 prosenttia ns. ei-paikallisia. Maa onkin täyttynyt muista kansallisuuksista, varsinkin entisten siirtomaiden asukkaista ja halvasta työvoimasta Lähi-idän alueilta. Kaupunkiin on syntynyt alueita saman kulttuurin ihmisistä ja erilaisia jengejä. Juuri heidän syykseen on Alankomaiden poliisi ja hallitus nostanut kasvavan rikollisuuden ja turvattomuuden.

Kulttuurien liiallisella rikkaudella, jolla tässä tarkoitan negatiivista puolta, vahingoitetaan alkuperäisten asukkaiden asemaa. Ongelmaksi nousee kuinka säilyttää ja suojata maan kieli ja identiteetti, kun suurin osa asukkaista alkaa olla maahanmuuttajia. Pelätään, ettei maan alkuperäiset asukkaat ole enää oman maansa herroja vaan valta on useamman käsissä.

Asiat voisivat helposti olla toisin, mikäli vuonna 2002 murhattu Pim Fortuyn olisi noussut pääministeriksi. Hän nautti suurta kansansuosiota maassa ja teki tunnetuksi sloganin ”Holland is full” (Hollanti on täysi). Tämä oli kuitenkin jo liikaa osalle ”suvaitsevaisista” hollantilaisista ja vaalien alla hänet murhasikin eräs eläinoikeusaktivisti.

Fortuyn oli oiva esimerkki etnosetrisestä ihmisestä. Hän sanoi suoraan sen mitä monet ajattelivat, mutta eivät uskaltaneet sanoa. Hän halusi pitää maan alkuperäisten asukkaiden maana. En usko samanlaisen tapauksen olevan mahdollista Suomessa, koska ulkomaalaisten kiintiö on jo nyt ennätysmäisen alhainen verrattuna muihin maihin.

Kysyttäessä eri maista tulleilta opiskelijoilta Alankomaissa heidän käsityksiään suomalaisista ja Suomesta, ei vastaukset juurikaan yllätä: Suomessa pohditaan olevan kylmää ja paljon metsiä, mutta myös korkea teknologia. Suomalaisten ihmisten sanotaan olevan vaaleahiuksisia ja sinisilmäisiä maalaisia. Tuntui hieman epäuskottavalta yrittää kieltää näitä, kun itsekin täytän pitkälti nämä kriteerit. Eikä minusta kyllä tunnu yhtään pahaltakaan myöntää niiden olevan osa totuutta. Monelle suomalaiselle tekisi hyvää asua hetki muussa maailmassa. Miltä tuntuukaan kun asiat pitää hoitaa eri kielellä, läheisten tukiverkko ei olekaan aina läsnä ja ilmastokin on erilainen? Aina se ei ole herkkua. Ehkäpä seuraavalla kerralla sitten muistaa arvostaa ja auttaa kohdatessaan vierasmaalaisia kotikulmillaan

(julkaistu Keskisuomalaisessa Yliössä 28.8.2004) 

Avainsanat: etnosentrismi, tasa-arvo, erilaisuus, streotypiat, kulttuurit