Jyväskylä perui maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun

Torstai 29.3.2018 - Anna-Leena

Jyväskylän kaupunki julkaisi tänään tiedotteen, jossa kertoo peruneensa mukaan lähdön 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Keskeiset syyt ratkaisulle ovat taloudelliset, sillä jo tälle vuodelle maksuttomuuskokeilun kustannusvaikutus olisi ollut karkean arvion mukaan kaupungille n. 400 000e (5kk) ja vuoden 2019 osalta (7kk) n. 700 000e. Tällä hetkellä ei sivistyksen toimialan taloudessa ole näkyvissä sellaista liikkumavaraa, joka olisi kokeilun mahdollistanut.

Lapsia on tulossa lähivuosien aikana palvelujen piiriin yli 200 lisää. Rahaa tarvitaan jatkossa yhä enemmän sekä tilojen rakentamiseen että perustyöhön ruohonjuuritasolle. Meidän tulee pystyä huolehtimaan, että turvaamme sisällöllisesti laadukkaan varhaiskasvatuksen. Ryhmäkokoja ei ole varaa kasvattaa, päinvastoin monin paikoin meidän tulee pystyä niitä pienentämään. Lapsimäärän kasvaessa auttavia käsiä tarvitaan yhä enemmän. Tärkeää on, että varhaiskasvatuksen sisältö pidetään jatkossakin korkealla tasolla.

Sivistyslautakunta käsittelee muutenkin varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuutta mm. lapsivaikutusten arvioinnin kautta liittyen subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen vielä kevään 2018 aikana.

https://yle.fi/uutiset/3-10138982?utm_source=facebook-share&utm_medium=social

Avainsanat: varhaiskasvatus

Yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen takaisin

Lauantai 24.3.2018 - Anna-Leena

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti yhden äänen enemmistöllä rajata lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta vuonna 2015. Esityksen asiasta teki kokoomuksen edustaja ja sitä kannatti keskusta, KD ja perussuomalaiset.

Rajauspäätös perustui Juha Sipilän hallituksen päätökseen rajata subjektiivista eli täysipäiväistä varhaiskasvatusoikeutta perheiltä, joissa vähintään toinen vanhemmista on kotona esimerkiksi työttömyyden vuoksi. Kunnilla säilyi kuitenkin valta päättää asiasta, toteutetaanko rajausta vai ei. Jyväskylässä varhaiskasvatusoikeuden rajaus toteutettiin vuoden 2016 alusta.

Keskisuomalainen (22.3.) uutisoi, että Jyväskylä tarjoaa maksutonta varhaiskasvatusta kaikille viisivuotiaille ensi syksystä alkaen.

Kyseessä on Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden mittainen kokeilu, josta valtio rahoittaa noin 20 prosenttia.

Suurin osa rahasta tulee siis osoittaa kaupungin omasta budjetista – tässä tapauksessa puhutaan noin puolesta miljoonasta eurosta vuoden 2018 aikana.

Maksuton varhaiskasvatus kaikille viisivuotiaille lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja on siksi kannatettavaa.

Ihmettelemme, miksi kaupunginvaltuutettu Sinuhe Wallinheimo

(kok.) kiitti Keskisuomalaisen verkkolehdessä (21.3.) Jyväskylän päättäjiä hyvästä päätöksestä asian suhteen, sillä missään luottamuselimessä asiasta ei ole päätetty.

Päätöksen teki toimialajohtaja Eino Leisimo ja sivistyslautakunnalle asia tuotiin pöydältä ilmoitusasiana tiedoksi, ei päätettäväksi.

Mikäli hyvää hallintotapaa olisi noudatettu niin asia olisi tuotu etukäteen tiedoksi lautakunnalle ja erikseen päätettäväksi kokoukseen. Varsinkin, kun kyseessä on kustannusvaikutuksiltaan iso päätös.

On kuitenkin hienoa nähdä, että kokoomuksen edustaja on herännyt huomaamaan, että varhaiskasvatukseen osoitetut panostukset lisäävät Jyväskylän houkuttelevuutta lapsiystävällisenä kaupunkina.

Olisipa Wallinheimo ja muut kokoomuslaiset muistaneet tämän myös muutama vuosi sitten, kun veivät subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen läpi valtuustossa.

Juuri subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajaaminen on asettanut lapset eriarvoiseen asemaan keskenään heikentäen Jyväskylässä asuvien lasten asemaa verrattuna kuntiin, joissa rajausta ei ole tehty – esimerkkinä Tampere.

Onneksi subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista käsitellään pian kaupunginvaltuustossa. Kokoomuksella on mahdollisuus näyttää, kuinka paljon tasa-arvoinen varhaiskasvatus heille todella merkitsee.

Maksuton varhaiskasvatus kaikille 5-vuotiaille on ehdottoman kannatettava tavoite pidemmällä aikavälillä.

Ensimmäiseksi tulisi kuitenkin korjata viime valtuustokaudella tehty virhe ja palauttaa subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus jokaiselle lapselle.

Jyväskylän lähteminen mukaan viisivuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun ei saa vaarantaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista ensi vuoden talousarviota valmisteltaessa ja siitä päätettäessä.

Toivomme, että päättäjiltä löytyy yhteinen tahtotila näiden molempien tavoitteiden saavuttamiseksi. Jyväskylän kaupungin tulee olla varhaiskasvatuksen edelläkävijä, jossa jokainen lapsi on yhdenvertaisessa asemassa perhetaustasta riippumatta.

Irina Tuokko

sivistyslautakunnan pj. (vihr.)

Anna-Leena Sahindal

sivistyslautakunnan vpj. (sd.)

Jyväskylä

(julkaistu Keskisuomalaisessa 24.3.2018)

Avainsanat: varhaiskasvatus