Puheenvuoroni Jyväskylän kaupunkistrategiasta

Maanantai 30.10.2017 - Anna-Leena

Nyt käsiteltävänämme oleva päivitetty versio kaupunkistrategiastamme on ylin kaupungin toimintaa, valintoja ja tulevaisuuden suunnittelua ohjaava asiakirja. Kaupunkistrategia määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta. Strategiassa asetettuja tavoitteita toteutetaan osana vuosittain hyväksyttävää talousarviota.

Strategia ei "tapahdu", vaan se "tehdään", siten että toimintaa ohjataan ja suunnataan tärkeiksi katsottuihin asioihin. Strategian tulee olla selkeä, samoin sen viestinnän, jotta strategian jalkauttamisessa onnistutaan.

Jyväskylän sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että sivistyksen rooli on jatkossa yhä merkittävämmässä roolissa strategiassamme. Sivistyksen kokonaisuus tulee olemaan merkittävin kokonaisuus mitä kuntiin jää tulevan maakuntauudistuksen myötä.

Kun julistamme olevamme rohkeasti aikaansa edellä, niin tavoitteiden tulee olla tätä tukevia. Tämän tulee näkyä myös opetuksen ja varhaiskasvatuksen kohdalla, jolloin tavoitteeksi ei riitä nykyisen tason turvaaminen vaan on pystyttävä asettamaan rimaa ainakin hieman korkeammalle. Strategia ohjaa tavoitteisiin, päätökset resursseista tehdään sen mukaisesti. Erityisesti mittareiden osalta tätä tulee vielä tarkentaa.

Jyväskylän sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kaupunkistrategia hyväksytään nyt, mutta asiaan palataan heti tammikuussa 2018, jolloin tarkennamme puutteelliset mittarit ja kiinnitämme erityistä huomiota koulutuksen ja varhaiskasvatuksen roolin nostamisesta näkyvämpään asemaan Jyväskylän kaupunkistrategiassa.

Avainsanat: strategia