Turvallinen koulutie

Torstai 30.3.2017 - Anna-Leena


Turvallinen koulutie on laissa taattu lapsen oikeus, ja lasten turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Yhdyskuntasuunnittelussa on huomioitava alueiden potentiaaliset käyttäjät, jotta reitit kannustavat omatoimisesti liikkumaan.

Alhaiset ajonopeudet asuinalueilla sekä päiväkotien ja koulujen läheisyydessä edesauttavat lasten huomaamista ja vaaratilanteiden välttämistä.

Sen sijaan esimerkiksi liikennevalojen puute reitin varrella vähentää lasten kävelyä ja pyöräilyä koulumatkoilla.

Ihanteellista olisi, että lapsi voisi kulkea koulumatkansa mahdollisimman usein kävellen tai pyörällä, joka on oivallista arkiliikuntaa.

Koulumatkaliikunta antaa mahdollisuuden toistuvaan, kohtalaisen kuormittavaan liikuntaan, ja sen rooli on merkittävä lapsen päivittäisessä liikunta-aktiivisuudessa. Lihasvoimainen liikkuminen on myös ympäristöystävällinen valinta ja kartuttaa lapsen liikennetaitoja.

Lapsi oppii turvallisia toimintatapoja liikenteessä niin koulusta kuin kotoa. Koulut voivat laatia omannäköisensä liikenneturvallisuussuunnitelman, joka kattaa niin koulumatkat, liikennekasvatuksen, yhteistyön eri toimijoiden kanssa kuin koulun turvallisuuskulttuurin.

Teiden turvallisuus, jossa on huomioitu kävelytiet ja suojatiet, voi vähentää puolestaan vanhempien huolta lastensa turvallisuudesta liikenteessä, ja näin myös vanhemmat voivat rohkaista lapsia aktiiviseen koulumatkaliikuntaan.

(julkaistu Keskisuomalaisessa Mielipide-palstalla 30.3.2017)