Turvallinen koulutie

Torstai 30.3.2017 - Anna-Leena

Turvallinen koulutie on laissa taattu lapsen oikeus, ja lasten turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Yhdyskuntasuunnittelussa on huomioitava alueiden potentiaaliset käyttäjät, jotta reitit kannustavat omatoimisesti liikkumaan.

Alhaiset ajonopeudet asuinalueilla sekä päiväkotien ja koulujen läheisyydessä edesauttavat lasten huomaamista ja vaaratilanteiden välttämistä.

Sen sijaan esimerkiksi liikennevalojen puute reitin varrella vähentää lasten kävelyä ja pyöräilyä koulumatkoilla.

Ihanteellista olisi, että lapsi voisi kulkea koulumatkansa mahdollisimman usein kävellen tai pyörällä, joka on oivallista arkiliikuntaa.

Koulumatkaliikunta antaa mahdollisuuden toistuvaan, kohtalaisen kuormittavaan liikuntaan, ja sen rooli on merkittävä lapsen päivittäisessä liikunta-aktiivisuudessa. Lihasvoimainen liikkuminen on myös ympäristöystävällinen valinta ja kartuttaa lapsen liikennetaitoja.

Lapsi oppii turvallisia toimintatapoja liikenteessä niin koulusta kuin kotoa. Koulut voivat laatia omannäköisensä liikenneturvallisuussuunnitelman, joka kattaa niin koulumatkat, liikennekasvatuksen, yhteistyön eri toimijoiden kanssa kuin koulun turvallisuuskulttuurin.

Teiden turvallisuus, jossa on huomioitu kävelytiet ja suojatiet, voi vähentää puolestaan vanhempien huolta lastensa turvallisuudesta liikenteessä, ja näin myös vanhemmat voivat rohkaista lapsia aktiiviseen koulumatkaliikuntaan.

(julkaistu Keskisuomalaisessa Mielipide-palstalla 30.3.2017)

Tasa-arvoinen koulutus kuuluu jokaiselle lapselle

Keskiviikko 29.3.2017 klo 18:37 - Anna-Leena

Koulutus on yksi tasa-arvoisen elämän perustoista alkaen esikoulusta ja jatkuen toiselle asteelle saakka ja jopa siitä eteenpäin. Peruskoulun ansiosta jokaisella lapsella tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus kouluttautua niin pitkällä kuin mielenkiintoa ja tahtoa riittää. Pidemmällä tähtäimellä tämä luo ihmisille vapautta ja yhteiskunnalle menestystä.

Meidän tulisi jatkossakin kehittää kouluistamme maailman parhaita. Päätöksenteossa on turvattava kouluille riittävät resurssit, jolla mahdollistetaan opetuksen laadukkuus sekä oppilaiden ja opettajien hyvinvointi ja viihtyminen. Opettajien ja kouluavustajien määrä on saatava kouluissa riittävälle tasolle ja opetusryhmien koot on pidettävä inhimillisinä. Tämä on yksi merkittävä keino myös koulurauhan ylläpitämiseksi.

Yksi menestymisen edellytys on ollut yhteiskunnallinen tasa-arvo, joka on ollut viime vuosien kehityksen vuoksi uhattuna. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee hyvän lähikoulun omasta asuinalueestaan riippumatta. Eriarvoistuminen voi laukaista vaikean kierteen. Koulutusta eniten arvostavat vanhemmat alkavat karttaa eri syistä vaikeuksissa olevaa koulua ja sijoittavat lapsensa muualle ns. parempi maineisimpiin kouluihin. Tämä puolestaan johtaa tilanteeseen, jossa peruskoulun vahvuudet kuten monipuoliset ryhmät, eivät enää olekaan kaikkien todellisuutta. Kyse on myös tasapainoisemmasta kaupunkikehityksestä, jossa ei ole selkeitä rikkaiden ja köyhien asuinalueita. Se luo jokaiselle lapselle paremmat mahdollisuudet hyvään elämään ja tulevaisuuteen.

Olemme joutuneet säästämään viime vuosina mittavia summia myös opetuksen puolelta, mutta nyt koulutuksesta säästämisen on loputtava. Peruskoulu on ainutlaatuinen suomalainen menestystarina, josta meidän on syytä pitää huolta.

(julkaistu Suur-Jyväskylä -lehdessä mielipidepalstalla 29.3.2017)

Avainsanat: koulutus, tasa-arvo

Katujen huono kunto paljastuu keväällä

Perjantai 24.3.2017 klo 6:52 - Anna-Leena

image5.jpegKevätauringon sulattaessa teiden pintoja paljastuu taas katujen huono kunto. Routavaurioita, kuoppia ja kulumia löytyy runsaasti ympäri kaupunkia.

Kadut näyttävät paikoin varsinaisilta tilkkutäkeiltä, kun pahimpia yksittäisiä kuoppia on paikkailtu ja haluttu säästää katujen uudelleen päällystämisiltä.

Kuoppien väisteleminen voi olla tielläliikkujille vaarallista. Toki kuoppia väistellessä ennakointi ja sopiva tilannenopeus auttavat, mutta suuresta nopeudesta tehtävä voimakas jarrutus voi aiheuttaa peräänajon riskin ja nopea kaistan vaihtaminen voi puolestaan aiheuttaa kylkeen ajon.

Pienet vahingot jäävät usein huomaamatta, kun ajoneuvo ei välttämättä hajoa saman tien. Päivittäiset tärähdykset nopeuttavat kuitenkin autojen kulumista.

Kaupunki toimii oikein, kun uusille asuinalueille rakennetaan heti kunnon kadut asfalttia myöten.

Mutta suuri epäkohta on, että samaan aikaan vanhoilla asuinalueilla katujen kunnossapidossa voi olla merkittäviä puutteita ja asukkaat joutuvat kärvistelemään pölyisillä ja kuoppaisilla sorakaduilla. Ongelmaan ei auta muu kuin raha.

Ajan mittaan huonontuneitten katujen ja kevyen liikenteen väylien hoitamattomuus on kunnallis- ja kansantaloudellista tuhlausta.

Kaupungin pitäisikin nostaa merkittävästi perusparannusmäärärahojaan. Hyvällä katujen ja liikenneväylien hoidolla säästyisimme esimerkiksi turhilta korjauskustannuksilta, korvauskustannuksilta ja jalankulkijoiden talviliukastumisilta.

(julkaistu Keskisuomalaisessa Mielipidepalstalla 24.3.2017)

Avainsanat: kadut, tieverkosto, routavauriot

Näkyykö valtakunnan politiikka myös paikallisesti? Case varhaiskasvatusoikeuden leikkaaminen

Keskiviikko 22.3.2017 - Anna-Leena

Vaalien alla moni puolue ja ehdokas julistaa olevansa lasten ja perheiden asialla. Mutta ketkä heitä oikeasti puolustavat?

Jyväskylän kaupunginvaltuusto äänesti lasten oikeudesta päivähoitoon 30.11. 2015. Äänin 34-33 päivähoito-oikeutta päätettiin rajata. 

Se oli pienestä kiinni. Ei liene sattumaa, että oikeutta puolustivat tämän hetkiset oppositiopuolueiden edustajat. Kannattaa siis ottaa selvää ehdokkaasi ja tämän puolueen teoista ennen kuin äänestät kuntavaaleissa!

Lasten oikeutta varhaiskasvatukseen puolusti:
17 SDP:n
7 Vihreiden
6 Vasemmistoliiton
ja 2 Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettua
sekä 1 SKP:n kaupunginvaltuutettu

Lasten päivähoidosta leikkaamista kannatti:
13 Kokoomuksen
11 Keskustan
6 Perussuomalaisten
ja 4 Kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutettua

Miksi minä en kannata päivähoito-oikeuden rajaamista? Siksi, että se lisää joustamattomuutta ja ei vastaa perheiden todellisiin tarpeisiin. Perheillä tulee olla aito mahdollisuus valita lapsen yksilöllisin tarpeisiin ja perheen tilanteeseen parhaiten sopiva varhaiskasvatuksen tai päivähoidon muoto. Esimerkiksi Vain kaksi kättä -sivusto on hyvin tuonut esille millaisia erilaisia tilanteita perheillä on, miksi subjektiivista päivähoito-oikeutta tarvitaan: http://vainkaksikatta.fi/10-tilannetta-jolloin-subjektiivinen-paivahoito-oikeus-on-tarpeellinen/ 

Varhaiskasvatus tukee perheitä arjessa

Keskiviikko 15.3.2017 - Anna-Leena

Subjektiivisen päivähoidon rajaamista koskeva keskustelu on viimeisen vuoden ajan käynyt edelleen kuumana. Yhteistä keskustelijoille on ollut se, että kaikki osapuolet ajavat omasta mielestään lapsen etua ja parasta. Muuttuvassa maailmassa perheillä on kuitenkin erilaisia tilanteita ja tarpeita, joihin varhaiskasvatuspalveluiden on vastattava. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen lisää joustamattomuutta, eikä vastaa perheiden ja lasten todellisia tarpeita.

Työn ja perheen yhteen sovittaminen on usein haastavaa, ja sen maksajina ovat uupuneiden vanhempien väsyneet lapset. Perheillä tulee olla aito mahdollisuus valita lapsen yksilöllisin tarpeisiin ja perheen tilanteeseen parhaiten sopiva varhaiskasvatuksen tai päivähoidon muoto.

Kuntatasolla tehdään merkittäviä päätöksiä miten ja millä ehdoilla varhaiskasvatusta toteutetaan. Siitä kuinka esimerkiksi varmistetaan, että varhaiskasvatuksessa jokainen lapsi tulee kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi – omana erityisenä itsenään. Varhaiskasvatukseen investoiminen on huomattavasti vaikuttavampaa kuin myöhäisemmät toimet ja tuottaa merkittävää hyötyä koko elinkaarta ajatellen, erityisesti muita heikommassa asemassa olevien lasten kohdalla.

Mikäli tahtotilanamme on tukea kaikkien lasten osallistumista varhaiskasvatukseen, tulee meidän palauttaa subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus, pienentää ryhmäkokoja sekä muuttaa varhaiskasvatus edullisemmaksi ja osittain maksuttomaksi. Tukemalla vanhempia lasten vaativassa kasvatustehtävässä lisätään sekä lasten että koko perheiden hyvinvointia. Päätöksentekoa tulee ohjata ennen kaikkea lasten ja perheiden hyvinvointi ja terveys.

(julkaistu Suur-Jyväskylä Lehdessä 15.3.2017)

 

Avainsanat: varhaiskasvatus

Pohdintaa Hippoksen tulevaisuudesta

Perjantai 10.3.2017 - Anna-Leena

image.jpg

Hippos on kaupungin merkittävin liikuntapaikkakeskittymä aivan Jyväskylän ydinkeskustan tuntumassa. Alueen tarjoamat olosuhteet ovat monille lajeille ainutlaatuiset kaupungissa. Tällä hetkellä Hippoksen alueella on paitsi tieteentekemistä ja huippu-urheilua, myös laajaa seuratoimintaa ja arkista liikunnan harrastamista. Hippoksen alueen kunnostamistarve on kuitenkin yleisesti tunnustettu tosiasia ja tässä yhteydessä on syytä tarkastella myös vaihtoehtoisia toimintamalleja. 

Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt menneellä valtuustokaudella Hippoksen alueen kehittämissuunnittelun. Sen tavoitteena on tehalueesta kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävä monipuolisen perusliikunnan, liikuntatutkimuksen ja – kehityksen, kilpaurheilun ja hyvinvointipalvelujen keskus. Hankkeella tavoitellaan Jyväskylään runsaasti liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiseen pohjautuvaa kehitys- ja matkailuliiketoimintaa, sekä suurten tapahtumien järjestämistä uudella monitoimiareenalla. Viereiseen kauppakeskukseen kaavaillaan runsaasti liiketilaa, ravintolatiloja ja majoituspalveluita. Kyseessä on toteutuessaan mittavan 300 miljoonan euron investointi alueelle.

Toteutuakseen toivotulla tavalla hanke vaatii ympärilleen avointa keskustelua sekä myös kriittisten asioiden tarkastelua ja niihin vastausten löytämistä. Yksi keskeisimmistä kysymyksistä lienee kuinka taata seuroille toimintaedellytykset, varainkeruu mahdollisuudet sekä kohtuulliset tilavuokrat myös tulevaisuudessamutta myös mittavan rakennusprojektin aikana? Seurat tekevät alueella erittäin tärkeää työtä, joka vaarantuisi kustannusten karatessa kohtuuttomiksi. Jo nyt korkeat harrastekustannukset kaupungissa puhuttavat perheitä ja asettavat haasteita liikunnan harrastamiselleMonen lapsen ja nuoren harrastaminen mahdollistuu lähinnä vanhempien kukkaron kautta sekätalkootyöllä. Kuinka yhdistää liikunnan ja urheilun tarpeet markkinaehtoiseen liiketoimintaan?

Kaupunki on antanut seuroille ns. liikunnan lupauksen, jonka mukaan seurat ja järjestöt ovat merkittäviä palvelujen käyttäjiä ja sisällöntuottajia Hippoksella jatkossakin. Jotta tähän päästään on päätöksentekijöiden oltava tarkkoina ja huomioitava tahtotila mm. erilaisten sopimusten ehdoissa ja toteutuksessaHippos-hankkeeseen liittyy paljon yksityiskohtia, joiden vaikutukset päätöksentekijöiden on tiedostettava ja hallittava. Kaikilla kuitenkin lienee yhteinen tahtotila nostaa alueen profiilia uuteen loisteeseen ja mahdollistaa toiminta alueella myös tulevaisuudessa.

(julkaistu Jyväskylän Tulevaisuus -vaalilehdessä maaliskuussa 2017)

Avainsanat: Hippos

Varhaiskasvatus

Tiistai 7.3.2017 klo 20:04 - Anna-Leena

sdp_banneri_Sahindalpieni.jpg

Avainsanat: varhaiskasvatus