Aloite johtavien virkamiesten sidonnaisuuksien julkistamiseksi

Maanantai 30.3.2015 - Anna-Leena

VALTUUSTOALOITE 30.3.2015 

 

Aloite johtavien virkamiesten sidonnaisuuksien julkistamiseksi

Esteellisyyssäännöksillä pyritään turvaaman asioiden käsittelyn puolueettomuutta. Mikäli henkilöllä on sellainen suhde viranomaisessa käsiteltävään asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa, hän on esteellinen eli jäävi. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen tuo lisää avoimuutta päätöksentekoon ja palvelee kunnan ja kuntalaisten etua. Sidonnaisuuksia ovat mm. jäsenyydet eri yritysten hallituksissa, kaupungin omistamien yhtiöiden ja kuntayhtymien luottamuselimissä sekä liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet.

Kuntalaisten valitsemien luottamushenkilöiden taloudelliset sidonnaisuudet julkistetaan kaupungin verkkosivuilla mutta esteellisyyskeskusteluissa on jäänyt merkittävä asia piiloon: virkamiesten sidonnaisuudet, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen toimintaan. Johtajan/päällikön panos organisaation valmistelutyöhön on merkittävämpi kuin vain nimen kirjoittaminen.

Koska luottamushenkilöiden taloudelliset sidonnaisuudet jo julkistetaan, pitäisi myös Jyväskylän johtavien tilivelvollisten virkamiesten taloudelliset sidonnaisuudet selvittää ja antaa tiedoksi päätöksentekijöille.

Kuntalaisten on voitava luottaa päätöksentekijöiden ja virkamiesten riippumattomuuteen ja tasapuolisuuteen kaikissa tilanteissa.

Avainsanat: aloite