Tuotteistamisesta

Keskiviikko 21.1.2015 - Anna-Leena

Erilaisten palvelujen käyttäminen on ihmisten arkipäivää. Elämme palveluyhteiskunnassa, jossa jo valtaosa ammateista perustuu konkreettisen tuotteen myymisen sijaan palveluiden tarjoamiseen niin ihmisille kuin yrityksillekin.

Lähes jokainen yritys tarjoaa lisäksi mahdollisten tuotteiden lisäksi myös jossain määrin palveluja, joiden avulla yritys voi erottautua massasta. Palveluiden kannattavuus edellyttää kuitenkin niiden tehokasta tuottamista, jota on pitkällä aikavälillä mahdotonta toteuttaa ilman järjestelmällistä palvelun sisällön ja sen vaatimien resurssien määrittelyä. Palveluita voi myös olla käsin kosketeltaviin tuotteisiin verrattuna vaikeampi myydä, kun asiakas ei saa rahalleen näkyvää, konkreettista vastinetta. Tähän tarvitaan tuotteistamista.

Yksinkertaistettuna tuotteistaminen tarkoittaa tuotteen luomista. Tuote puolestaa voi olla joko konkreettinen, mahdollisesti käsin kosketeltava tai vaihtoehtoisesti kuten tässä palvelun muodossa.  Tuotteistamisen voi yksinkertaisuudessaan katsoa tarkoittavan tuotteen luontia ja sen periaatteita voidaan soveltaa niin myytäviin palveluihin kuin konkreettisiin tuotteisiinkin. Käsite on siis hyvin laaja.

Tuotteistamista voidaan jakaa sen mukaan, kuinka toiminnot näkyvät asiakkaalle: sisäiseen tuotteistamiseen, jolla pyritään kehittämään sisäisiä toimintoja, sekä ulkoiseen, joka keskittyy suunnittelemaan ja konkretisoimaan asiakasrajapinnan toimintoja. Sisäinen tuotteistaminen helpottaa ulkoisen toteuttamista ja on sille lähestulkoon edellytys, joten on loogista aloittaa kehitystyö sisäisen tuotteistamisen aiheista.

Avainsanat: tuotteistaminen, palvelut