Valtuustoaloite: Energiansäästö kaupungin omissa kiinteistöissä

Maanantai 15.12.2014 - Anna-Leena

VALTUUSTOALOITE 15.12.2014

Energiansäästö kaupungin omissa kiinteistöissä

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Jyväskylän kaupunki ovat sopineet 6.4.2009 yhteistoiminnasta, sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, joita valtioneuvoston eduskunnalle antaman selonteon mukaiset Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteet edellyttävät. Sopimuksella pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita. Sopimus koskee mm. kaupungin hallinnassa olevien rakennusten energian käyttöä.  Sopimuksen tavoitteena on ohjeellinen 9 % energiansäästö, nykyisellä sopimuskaudella 2008–2016, kiinteänä 19,83 GWh. Sopimuksen jatkokaudelle mentäessä säästötavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan yhä haasteellisempaa.

Vuonna 2013 koossa oli laskennallinen 14,5 GWh. Lopputavoitteeseen säästöissä pääsemiseksi on yhä tärkeämpää sitouttaa kaikki toimijat mukaan. Käyttäjät vaikuttavat merkittävästi kiinteistön energiankulutukseen.  Kaupungin omistamissa kiinteistössä käyttäjien motivaatio energiansäästöön on kuitenkin koettu heikoksi. Suurin osa käyttäjistä maksaa kiinteistöjen energiskustannukset osana sisäistä vuokraa, jolloin säästötoimenpiteillä saavutetun säästön hyödyn on saanut suoraan kaupungin omistama liikelaitos, Jyväskylän Tilapalvelu. Muutamassa poikkeustapauksessa energiakustannukset on erotettu sisäisestä vuokrasta (mm. Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari, Hipposhalli ja Monitoimitalo), jolloin käyttäjät ovat itse siitä hyötyneet, kun energiatehokkuudesta kertyneet säästöt ovat näkyneet suoraan yksikön pienentyneinä käyttötalousmenoina.

Tämän valtuusaloitteen allekirjoittavat haluavat selvittää mahdollisuudet laajentaa käytäntöä erottaa yksiköiden energiakustannukset sisäisestä vuokrasta. Tämä toimenpide kannustaisi ja motivoisi merkittävästi käyttäjiä energiansäästöön.

Avainsanat: aloite, energiansäästö