Savuttomat liikuntapaikat

Lauantai 22.3.2014 - Anna-Leena

Tein marraskuussa valtuustoaloitteen savuttomista liikuntapaikoista ja asia pääsi valtuuston päätettäväksi lautakunta- ja hallituskierrosten jälkeen helmikuussa. Eri toimielimet suhteutuivat aloitteeseen erittäin myönteisesti ja päätöksessä todettiin mm. että tupakkatuotteiden käytön ja tupakansavun aiheuttamat epäedulliset terveysvaikutukset ovat yleisesti tiedossa. Tämän vuoksi on tärkeää, että tupakattomuutta ja tupakoinnin lopettamista pyritään kaikin tavoin edistämään.

Työpaikan savuttomuutta säätelevät mm. tupakkalaki (693/ 1976), valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavusta, työturvallisuuslaki, terveydensuojelulaki ja työterveyshuoltolaki. Savuttomuuden edistäminen sisä- ja ulkoliikuntapaikoilla on linjassa tavoitteiden ja yleisten savuttomuutta koskevien lakilinjausten kanssa. Jyväskylän iikuntapaikat ovat käytännössä savuttomia työpaikkoja ja henkilökunnan tupakointi tapahtuu erikseen osoitetulla paikalla riittävän etäällä liikuntapaikasta. Henkilökuntaa on nyt ohjeistettu puuttumaan liikuntapaikkojen käyttäjien tupakointiin ja kannustamaan noudattamaan savuttomuutta liikuntapaikoilla ja niiden läheisyydessä.

 

Avainsanat: savuton, aloite, liikuntapaikat