KIITOS

Maanantai 29.10.2012 klo 18:50 - Anna-Leena

Lämmin kiitos kaikille tukijoille, läheisille ja äänestäjille luottamuksesta, olen otettu jokaisesta saamastani äänestä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Olkaa rohkeasti yhteydessä myös jatkossa, kertokaa mitä mieltä olette kotikuntamme palveluista ja kuinka niitä tulisi kehittää. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, yhdessä saamme asioita etenemään! Toivon yhteydenpitoa mieluiten kasvotusten, sähköpostilla tai puhelimitse, anonyymeihin viesteihin ilman yhteystietoja on kovin vaikeaa vastata ja myös minä haluaisin tietää kenen kanssa keskustelen. Ollaan siis avoimia yhteydenpidossa.

Tulevan kauden luottamustehtäväpaikat jaetaan lähiviikkojen aikana, innolla odotan mitä haasteita minua odottaakaan! Olen tarkka ajankäytön suhteen, otan senverran tehtäviä vastaan kuin tiedän varmasti pystyväni huolella hoitamaan. Olemalla mukana hyvinkin erilaisissa tehtävissä auttaa ymmärtämään kokonaisuutta paremmin ja tehtävät myös tukevat toisiaan. Valtuustossa asioihin ei usein pystytä perehtymään yhtä syvällisesti, kuin esimerkiksi lautakunnissa, toimikunnissa ja hallituksissa.

Kiitoksia siis vielä kerran, ollaan yhteyksissä!

Kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä huomenna sunnuntaina!

Lauantai 27.10.2012 klo 18:34 - Anna-Leena

Huomenna se viimein on eli kunnallisvaalien varsinainen vaalipäivä. Silloin nähdään millaisessa komennossa tuleva vaalikausi Jyväskylässä mennään. Henkilökohtaiseti tietysti on jännittävää nähdä, saako neljän vuoden työni valtuustossa jatkoa. Pidetään peukut pystyssä:)

Toivotaan, että mahdollisimman moni löytää tiensä äänestyspaikoille ja kirjaa lappuun maagiset numerot 81! Mukaan äänestämään tarvitset ainoastaan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. Oman vaalipäivän äänestyspaikan Jyväskylässä voi käydä tarkastamassa osoittesta: http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/vaalit/kunnallisvaalit12/vaalipaiva

Vaalityö on ollut jälleen kerran mieluisaa ja hyvässä hengessä on käyty keskusteluita kuntalaisten parissa. Kiitos jo tässä vaiheessa tsempistä ja tukijoukoille hyvästä työstä!

ps. Vielä ehtii muistuttelemaan myös tuttavianne oikein hyvästä ehdokkaasta täällä Jyväskylässä ;)

Hyvinvointi luodaan työllä

Sunnuntai 14.10.2012 klo 11:45 - Anna-Leena

Tulevissa kunnallisvaaleissa ratkeaa Jyväskylän suunta tuleville vuosikymmenille. Jatkuva velanotto ja maksujen korottaminen eivät ole pitkällä tähtäimellä kestävää politiikkaa. Mielestäni yksi parhaista lääkkeistä köyhyyden, eriarvoistumisen ja yhteiskunnasta eristäytymisen ehkäisemiseksi on työpaikkojen luominen mahdollisimman monelle jyväskyläläiselle.  Korkea työllisyys koko yhteiskunnassa turvaa rahoituspohjan kunnallisille palveluille kuten sosiaali- ja terveyspalveluille sekä sivistyspuolelle. Hyvinvointi luodaan työllä!

Jyväskylä maksaa vuosittain sakkoina valtiolle 5-6 miljoonaa euroa työllistämisvelvoitteensa laiminlyönnistä. Tämä raha tulee käyttää työllistämiseen - ei sakkomaksuihin. Jyväskylässä asuu paljon nuoria ja opiskelijoita, mikä näkyy esimerkiksi Tampereeseen verrattuna selkeästi heikompina verotuloina. Meidän pitäisi ottaa tiukempi linja ja panostus työttömyyden hoitoon kasvattaakseen verotuloja. Meillä on useita merkittäviä työllistäjiä kaupungissamme, mutta meidän tulisi myös tukea yhä enemmän paikallisia pienyrityksiä (työntekijöitä alle 50) ja kannustaa nuoria yrittäjyyteen.

Työllistämällä on merkittävä rooli ehkäistäessä nuorten syrjäytymistä. Laki yhteiskuntatakuusta astuu voimaan vuoden 2013 alusta. Yhteiskuntatakuu takaa työ- harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle sekä alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Perusasteen jälkeistä koulutusta vailla olevat nuoret tarvitsevat lisää koulutusmahdollisuuksia. Vailla työkokemusta olevat nuoret tarvitsevat puolestaan mahdollisuuksia työkokemuksen hankkimiseen.

Työsuhteiden laatu

Jyväskylän kaupungin on oltava houkutteleva työnantaja ja siinä valtteja ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja työolosuhteet. Tällä hetkellä kaupungilla on paljon määräaikaisia työsuhteita. Kaupungin tulee näyttää esimerkkiä hyvästä työnantajasta ja pystyä panostamaan pitkäjänteiseen työelämän kehittämiseen, se on kaikkien etu. Työsuhteiden pätkimiset ja muut ns. sillisalaatit eivät ole niin työntekijän kuten myöskään työnantajan edun mukaista toimintaa. Työmäärät on mitoitettava asianmukaisiksi ja tekevien käsien riittävyydestä tulee huolehtia. 

Terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia tekijälleen. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus itse vaikuttaa työhönsä ja mahdollisuus täydennyskouluttautumiseen on turvattava. Ruohonjuuritason työntekijät tuntevat parhaiten paikalliset olosuhteet ja myös osaavat monesti esittää vaikuttavampia ja taloudellisesti tehokkaampia tapoja hoitaa kunnallisia perustehtäviä.

Työelämää tulee kehittää työelämän laadun ja työssäjaksamisen parantamiseksi. Työterveyshuollossa on tärkeää panostaa varhaiseen apuun ja vaivojen ennaltaehkäisyyn. Työelämässä myöskin perheen ja työn yhteensovittamisessa on vielä paljon parannettavaa. 

Avainsanat: vaalit, työ, työsuhteet

Jyväskylän liikunta edes maan keskitasolle!

Keskiviikko 10.10.2012 klo 11:24 - Anna-Leena

Jyväskylä mielletään usein liikuntakaupungiksi, mutta miltä ”liikuntakaupunki” näyttää lukujen valossa?

Kuntien heikkenevä talous on herättänyt keskustelua liikuntapalveluiden maksullisuudesta ja kunnan roolista liikuntapalveluiden tuottajana. Tällä hetkellä urheiluseurojen junioreiden vuoroista ei peritä Jyväskylässä maksuja käyttäjiltä perusliikuntapaikoilla, mikä on mahdollistanut usean seuran kohtuulliset maksut lapsille ja nuorille. 

Maksuja kuitenkin peritään seurojen junioreilta erityisliikuntapaikoilla, kuten mm. skeitti-, uima-, jää- ja Hippos-halleissa. Tällöin kaupunki asettaa eriarvoiseen asemaan useat urheilulajit – erityisesti ne kalleimmat – jolloin esim. uinnin, uimahyppyjen, jääurheilun, talvisaikaisen yleisurheilun junioriharjoittelijat, talvijalkapalloilun ja – pesäpalloilun juniorit joutuvat maksamaan maksuja. Lisäksi se osa juniori-ikäisiä, jotka eivät kuulu urheiluseuroihin, jäävät ilmaisten liikuntapaikkojen ulkopuolelle, joilla on kaikista suurin liikuntatarve.

Sosialidemokraattien mielestä kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja urheilua riippumatta siitä kuuluuko urheiluseuraan vai ei, tai mitä lajia harrastaa. Seuratoimintaan tulisi suunnata yhä useammin myös syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten liikuttamiseen.

Kymmenen Suomen suurimman kaupungin joukossa Jyväskylä on urheiluseurojen suorassa tukemisessa selkeästi viimeinen ja samaan aikaan ”paras” urheilupaikkamaksujen kerääjä. Vuonna 2012 julkaistussa (Liikuntapaikkapalvelut ja väestön tasa-arvo) tutkimuksessa Jyväskylä avusti seuroja 2.78 euroa asukasta kohden, kun samaan aikaan maan keskiarvo oli 8.92 euroa asukasta kohden. Esim. Turussa vastaava luku oli 13.42 euroa, Vantaalla 6.28 euroa, Tampereella 5.80 euroa ja Espoossa 7.31 euroa. Samaan aikaan Jyväskylä keräsi liikuntapaikkojen käyttäjiltä 34.60 euroa asukusta kohden, kun maan keskiarvo oli 19.20 euroa. Vastaava summa oli esimerkiksi Turussa 12.20 euroa, Oulussa, 20.32 euroa, Helsingissä 28.41 euroa, Kouvolassa 16.52 euroa ja Tampereella 20.10 euroa.

Jyväskylän tulisi ottaa tavoitteeksi seuraavalla valtuustokaudella edes maan keskiarvon saavuttaminen urheiluseurojen tukemisessa, mikä merkitsisi nykyisen urheiluseuratuen noin kolminkertaistamista kolmesta eurosta yhdeksään euroon asukasta kohden. Saman aikaan tulisi liikuntatilojen maksuttomuus laajentaa kaikkia nuoria koskevaksi – ei vain urheiluseurojen nuoria tai valittujen lajien nuoria! Lisäksi liikuntapaikkamaksujen keräämisessä tulisi pysyä kohtuudessa, jolloin tavoitteena tulee olla vähintään maan keskiarvon saavuttaminen 22.45 euroa asukasta kohden vuodessa.

Pahimmassa tapauksessa korkeat liikuntakustannukset saattavat nousta esteeksi liikunnan harrastamiselle, mikä missään olosuhteissa ei ole tavoiteltava tilanne. Kynnys lähteä liikkumaan on saatava matalaksi, kyseessä ei saa olla kustannuskysymys, avun puute tai välimatka liikuntapaikkaan. Onko tulevaisuudessa Jyväskylässä kaikilla perheillä yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa vai onko se vain hyväosaisten etuoikeus?

Anna-Leena Sahindal
Kaupunginvaltuutettu sd.
Jyväskylä 

Kimmo Suomi
Kaupunginvaltuutettu sd.
Jyväskylä

 

(julkaistu KSML 10.10.2012)

Avainsanat: liikunta, liikuntakaupunki, liikuntapaikat