Valtuustoaloite 16.5.2011

Maanantai 16.5.2011 - Anna-Leena


Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan tulee huolehtia terveysnäkökohtien huomioonottamisesta kunnan kaikissa toiminnoissa (Kuntalaki 1 §/Kansanterveyslaki 14 §). Hyvinvoinnin haasteet tulee nähdä tasavertaisina taloushaasteiden rinnalla. Tästä on kunnille myös suoranaisia taloudellisia hyötyjä. Kuntien terveydenhuollolle syntyy suoria tai välillisiä kustannuksia mm. lihavuudesta, liikkumattomuudesta, alkoholista ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmista.

Terveydenhuoltolaki määrää sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarjoamaan asiantuntemusta ja tukea kunnille mm. järjestämällä koulutusta ja levittämällä kuntien käyttöön toimintamalleja ja valmiita käytäntöjä. Laki myös määrää kunnan eri tahot tekemään yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Kuntapäättäjät tekevät usein kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen merkittävästi vaikuttavia päätöksiä – joskus myös sitä tiedostamattaan. Tällä valtuustoaloitteella halutaan järjestettävän valtuustoseminaari päättäjille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnassa.

Jyväskylässä 16.5.2011

Anna-Leena Sahindal

+ SDP-valtuustoryhmä

--> Aloitteen käsittelyä KH:ssa 14.11.2011: 

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2011/14111200.1/frmtxt427.htm

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa ? seminaari valtuutetuille

Maanantai 16.5.2011 - Anna-Leena

VALTUUSTOALOITE 16.5.2011

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa – seminaari valtuutetuille

Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan tulee huolehtia terveysnäkökohtien huomioonottamisesta kunnan kaikissa toiminnoissa (Kuntalaki 1 § / Kansanterveyslaki 14 §). Hyvinvoinnin haasteet tulee nähdä tasavertaisina taloushaasteiden rinnalla. Tästä on kunnille myös suoranaisia taloudellisia hyötyjä. Tutkimusten (mm. Kiiskinen ym. 2008; Perttilä 2011) mukaan terveydenhuollolle syntyviä suoria/ välillisiä kustannuksia syntyy esimerkiksi lihavuudesta 190 milj. €/v, liikkumattomuudesta 200-250milj.€/v, alkoholista 1000-4000milj.€/v sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmista 4000milj.€/v.

Uuden terveydenhoitolain 36 § mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on tarjottava asiantuntemusta ja tukea kunnille mm. järjestämällä koulutusta sekä levittämällä kuntien käyttöön toimintamalleja ja valmiita käytänteitä. Laki myös määrää kunnan eri tahot tekemään yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin (Uusi terveydenhuoltolaki 11 §).

Kuntapäättäjät tekevät usein kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen merkittävästi vaikuttavia päätöksiä, mutta välttämättä he eivät itse sitä tiedosta. Tällä valtuustoaloitteella halutaan järjestettävän valtuustoseminaari päättäjille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnassa.

 

Avainsanat: hyvinvointi, aloite, terveys