Liikuntaa voi tukea monin eri tavoin

Lauantai 20.2.2010 klo 17:28 - Anna-Leena

Maanantaina 22.2. Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsittelee valtuustoaloitteeni liikuntavälineiden lainaamiseksi kirjastoista. Aloitetta ovat käsitelleet jo kulttuurilautakunta (19.1.) ja liikuntalautakunta (27.1.).

Molemmat lautakunnat ovat yksimielisesti päättäneet, että Jyväskylän kaupungin kirjastoissa käynnistetään vuoden 2010 kestävä kokeilu, jossa kävelysauvoja on lainattavissa eri kirjastoissa. Silti valtuustolle esitetään, ettei liikuntavälineiden lainaamista voida lisätä kirjaston tehtäviin eikä aloite anna aihetta enempiin toimiin ja katsotaan siten loppuun käsitellyksi. Kaupunginhallituksen mukaan ehdotetulla tavalla tuskin syntyy uusia säännöllisen liikunnan aktiivisia harrastajia.

Vastaavaa toimintaa on jo useissa kaupungeissa Suomessa erinomaisin tuloksin. Liikuntavälineiden lainaamisesta kirjastosta on hyviä kokemuksia esimerkiksi Kokkolasta, jossa niitä voi tilata käyttöön myös kirjastoautosta. Liikuntavälineitä on voi lainata kirjastoista myös esimerkiksi Vesilahdella, Asikkalassa, Lahdessa, Turussa, Kajaanissa ja Kuhmossa sekä Itä-Helsingissä.

On vanhanaikaista ajatella, että liikunta-asiat tiivistyvät köydenvetoon ainoastaan yksittäisestä liikuntapaikkahankkeesta. Liikunnan edistäminen kunnissa on paljon muutakin kuin sarjajoukkueiden tukemista tai päätöksiä tekonurmikenttien rakentamisesta.

Kunnan eri sektoreilla tehtävät päätökset vaikuttavat olennaisesti liikunnan edellytyksiin - niin heikentäen kuin vahvistaen - kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. On monesti hyvin pienestä kiinni, että ihminen saadaan liikunnan harrastamisen pariin ja tällainen jos mikä on sitä paljon puhuttua matalan kynnyksen toimintaa.

Myös kuntaliiton erityisasiantuntija on todennut, että kirjasto on käyttäjänsä sosioekonomisesta asemasta riippumaton, matalan kynnyksen palvelu. Näin se edistää tasa-arvoa myös usein kalliiden liikuntavälineiden hankinnassa. Samalla periaatteella toimivat esimerkiksi taidelainaamot, joista muutamat toimivat jo nyt eri kaupungeissa kirjastojen yhteydessä.

Edistettäessä kuntalaisten liikunnanharrastamista edistetään samalla kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Terveyden edistämisen pitäisi tapahtua laajasti eri hallintokuntien alueilla yhteistyössä, ei ainoastaan soten puolella. Liikunnan edistäminen taas on huomioitava muuallakin kuin liikuntatoimessa.

Totta toki on, että liikuntaan ja muihin elintapoihin liittyvät valinnat ovat viime kädessä jokaisen kuntalaisen henkilökohtaisia päätöksiä, mutta kunnalla on kuitenkin niin halutessaan mahdollisuus kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan kehittämällä liikunnan harrastamisen ja arkiliikunnan edellytyksiä. Näin asian ovat nähneet myös alansa asiantuntijoista kootut lautakunnat yksimielisesti täällä Jyväskylässä, toivottavasti heidän osaamiseensa nyt luotetaan.

(julkaistu Keskisuomalaisessa 20.2.2010)

Avainsanat: liikunta