Nuorisovaltuusto

Torstai 7.5.2009 - Anna-Leena

Nuorisovaltuusto hieno askel eteenpäin

Nuorilla menee Suomessa sekä hyvin että huonosti. Tämä käy ilmi Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n julkaisemasta uudesta tutkimuskoosteesta. Hyvin sikäli, että esimerkiksi päihteiden käyttö vähentynyt. ja nuoret ovat yhä kiinnostuneempia vapaaehtoistoiminnasta ja elämäntapavaikuttamisesta. Toisaalta samanaikaisesti nuoret liikkuvat yhä vähemmän, mielenterveysongelmat ovat kasvaneet ja nuorilla rekisteröidään yhä enemmän maksuhäiriöitä. Huolta aiheutetusti herättää myös se, että nuorista seitsemän prosenttia ei jatka opiskelua peruskoulun jälkeen ja noin 200 nuorta jää vuosittain ilman peruskoulun päättötodistusta. Syrjäytyminen liittyy olennaisesti koulutuksen keskeytymiseen, sillä vähintään toisen asteen koulutus on usein ratkaiseva haettaessa työpaikkoja. Nuorten syrjäytymisuhka on huolestuttava asia, joka vaatii tehokkaita yhteistyöllisiä toimenpiteitä koko yhteiskunnalta - siis tehokkaampaa nuorisopolitiikkaa.

Yksi syy nuorten pahoinvoinnille on yksinäisyys. Yhä useammat nuoret kokevat saavansa liian vähän huomiota vanhemmiltaan ja kavereiltaan. Vaikka nuorella olisi kavereitakin, voi olla, ettei luottoystäviä tai todellista kuuntelijaa löydy kaveriporukasta. Tällainen yksinäinen nuori voi oireilla esimerkiksi olemalla esimerkiksi levoton, tottelematon tai vaikka koulukiusaaja. Pitkään jatkunut pahan olon tunne ja yksinäisyys voi johtaa epätoivoisiin tekoihin, kuten väkivaltaan ja päihteiden väärinkäyttöön.

Suomalainen nuorisotyö on tehokasta ennaltaehkäisevää perustyötä, ja siitä vastaavat valtio sekä erityisesti kunnat, joiden on myös luotava edellytykset nuorten omalle kansalaistoiminnalle. Sijoittaminen nuorisotyöhön on sijoittamista kansalaisyhteiskuntaan. Lisäresursointi nuorisotyöhön on edullinen ja tehokas keino toimia nuorten parhaaksi ennakkoon. Eivät nuoret voi odottaa, se on nopeasti liian myöhäistä. Jyväskylässä on onneksi ymmärretty ottaa askel eteenpäin, tämän vuoden alusta saatiin vuosien odottelun jälkeen nuorisolautakunta keskittymään nimenomaan nuorten asioihin.

Jottei nuorten ääni unohtuisi, syksyllä 2009 uuden nuorisovaltuuston on määrä aloittaa toimintansa, mikäli byrokratia ei sitä estä. Aikaisemmin Jyväskylän kaupungissa on toiminut nuorista koostuva Nuorten Foorumi (NuFo) ja Jyväskylän maalaiskunnassa Nuorten Ääni (NÄ). Molempien vaikuttamismallien tavoitteena on ollut parantaa nuorten elinoloja ja vaikutusmahdollisuuksia ja saada nuorten ääni kuuluviin kaupungissa/ kunnassa. Nyt uudella nuorisovaltuustolla pyritään vastaamaan kunta- ja nuorisolain sekä valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopoliittiseen kehittämisohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä. Tämä on hieno askel eteenpäin.

( Julkaistu 7.5.2009 Keskisuomalaisessa)

Avainsanat: nuorisovaltuusto, nuva, nuoriso

VALTUUSTOALOITE 4.5.2009

Tiistai 5.5.2009 - Anna-Leena

Maksuttomat salivuorot vertaisohjatuille liikuntaryhmille Jyväskylässä


Vertaisohjaajat ovat aktiivisia liikunnan harrastajia, jotka tekevät tärkeää vapaaehtoistyötä ohjatessaan liikuntaa myös muille suunnilleen samanikäisille ja samalla alueella asuville asukkaille. Esimerkiksi kylätaajamien vertaisohjattujen liikuntaryhmien toiminnassa korostuvat iloinen tekeminen sekä rento yhdessäolo. Harrastettavat liikuntamuodot vertaisohjaajaryhmissä ovat helppoja aloittelijoille ja mukaan toimintaan ovat tervetulleita kaikenikäiset ja kaikenkuntoiset miehet sekä naiset. Vertaisohjaajaperiaatteella toimivissa ryhmissä on tarjolla mm. lentopalloilua, kuntojumppaa sekä kuntosaliharjoittelua. Tähän saakka vertaisohjatut ryhmät ovat olleet osallistujille maksuttomia ja kaupunki on tukenut toimintaa kouluttamalla vertaisohjaajia ja tarjoamalla tilan maksuttomasti ryhmälle käyttöön.

Liikunnan tiedetään olevan yksi halvimmista, helpoimmista ja tehokkaimmista keinoista ehkäistä kehon rapistumista ja toimintakyvyn heikkenemistä. Lukuisat tutkimustulokset vahvistavat sen, että
liikunnalla on positiivisia vaikutuksia terveyteen. Siksi liikuntaa on tärkeä tarjota kaikenikäisille ja -kuntoisille. Liikunta ehkäisee paitsi sydän- ja verisuonisairauksia ja osteoporoosia se myös alentaa veren sokeri- ja rasva-arvoja. Liikunnan sosiaalinen vaikutus on kuitenkin vähintään yhtä tärkeä kuin fyysisen kunnon ylläpito.

Maksuttomien liikuntamahdollisuuksien järjestäminen on Jyväskylän kaupungille edullinen keino vähentää monia muita kustannuksia, jotka aiheutuvat väestön liikkumattomuudesta ja terveydentilan huononemisesta. Tulevaisuudessa lisää kustannuksia aiheuttavat paitsi lisääntyvä vanhuksien määrä myös nuoremmat erilaisiin elintasosairauksiin sairastuvat ihmiset. Tätä aikapommia on lähdettävä ehkäisemään jo nyt tukemalla liikunnan aktiivista harrastamista.

Kaupunkilaisten terveyttä edistävät henkilötasolla asukkaat itse, mutta kaupungilla on kaikki mahdollisuudet kannustaa heitä tähän. Poistamalla vertaisohjatuilta ryhmiltä liikuntasalien käyttömaksut on pieni mutta tärkeä kannustus kaupungilta tukea tätä toimintaa. Aikaisemmin näin olikin Jyväskylän maalaiskunnan puolella, mutta nyt syksyllä 2009 koskevat tilamaksut myös vertaisohjattuja liikuntaryhmiä. Vertaisohjattuja kaupungin liikuntapalveluiden organisoimia liikuntaryhmiä uudessa Jyväskylässä on reilu 10.

Terveyden edistäminen ei tapahdu pelkästään sosiaali- ja terveyssekarotilla, vaan laaja-alaisesti myös muiden toimialojen puolella.

 

Avainsanat: aloite, liikunta, vertaisohjaajat