Ihminen ensin

Torstai 28.8.2008 klo 21:51 - Anna-Leena

Kunnallisvaalit lähenevät ja on aika julkaista vaaliteemani, joihin tulen ottamaan voimakkaasti kantaa syksyn vaaleissa: 

  • Oma lääkäri -järjestelmä kaikille jyväskyläläisille, nykyisten terveysasemien säilymisen turvaaminen myös uuden Jyväskylän alueilla
  • Koulujen resurssit kohdalleen, pois ylisuurista opetusryhmistä, oppilashuolto toimivaksi, koulumatkat kohtuullisiksi
  • Työllisyyttä parannettava kaikin keinoin, koulutusta ja tukityöllistymistä lisättävä. Hyvä työllisyys syrjäytymistä ehkäisemään!
  • Yksilöllisyyttä ja laatua ikävuosiin: terveys, asuminen, kulttuuri, liikkuminen
  • Mennään bussilla: julkisen liikenteen verkosto kuntoon ja taksat alas
  • Nuoriso- ja liikuntatilat sekä leikkipuistot ja lähiliikuntapaikat kaikille asuinalueille: kentät, puistot ja ladut kuntoon sekä koulujen liikuntatilat tehokkaaseen käyttöön. Liikunta ja viihtyisät viheralueet ovat jokaisen jyväskyläläisen perusoikeus!
  • Suvaitsevainen Jyväskylä, monikulttuurisuus voimavaraksi


Reilumpi, Vahvempi ja Onnellisempi Uusi Jyväskylä!

Syksyn vaaleista muutama sananen

Lauantai 16.8.2008 klo 19:28 - Anna-Leena

Nyt kun syksyn kunnallisvaaleihin on aikaa enää reilut 2 kuukautta, alkavat ihmiset vähitellen kiinnostua mukana olevista ehdokkaista. Näin olen ainakin itse huomannut, liekö syynä muutamat ilmestyneet lehtijutut vai mitkä. Näin ensikertalaisena tutut ja puolituttavat tulevat jo nyt päivittäin kyselemään kampanjastani ja toiminnatani syksyn vaaleissa. Jostain syystä on ihmisillä on olettamus, että koska olen nuori niin ajaisin ainoastaan nuorten asioita ja koska asun keskustan alueella, minua kiinnostaisivat vain keskustan asiat. Itse en suosi tällaista lokerointia, mielestäni myös kaupunginvaltuustoon valittavien edustajien tulisi palvella ja toimia koko kunnan asukkaiden puolesta, ei vain ns. omaan pieneen lokeroonsa kuuluvien.

Kaupunginvaltuustoon tulevissa vaaleissa valittavien tulisi pystyä asettumaan myös niiden taakse, jotka poikkeavat omalla elämäntilallaan ehdokkaan tilasta. Kontakti asukkaisiin on säilytettävä koko taipaleen ajan, niin säilyy se tietämys todellisista epäkohdista ja tilanteista asukkaiden elämässä. Jokaisella on ne omat tärkeät asiat kuten myös surut ja murheet, jotka sillä hetkellä tuntuvat hänelle varmasti elämää suuremmilta. On kyettävä luomaan kattava kokonaiskuva kunnan tilanteesta ja pidettävä samalla myös omista arvoista kiinni.

En lähtisi tähän hommaan mukaan, jos yhtään epäröisin. Haluan olla mukana rakentamassa sitä viihtyisää, turvallista ja reilua kotikuntaa, jossa lapsillani (jos luoja niitä minulle suo jonain onnellisena päivänä) ja perheelläni on hyvä kasvaa ja elää tulevaisuudessa.

Olen jahkaillut vaaleihin lähtemistä jo vuosien ajan ja nyt aika sekä elämäntilanne tuntuvat siihen sopivilta. Jos jatkuvasti on toinen jalka eilisessä ja toinen huomisessa tulee pahasti kustua tämän päivän päälle. Nyt on täydellinen aika lähteä tosissaan mukaan, peränpitäjäksi ja toisten myönnyttelijäksi en lähde.

Ikäihmiset

Torstai 7.8.2008 klo 14:50 - Anna-Leena

Nuorten ohella minua huolestuttaa yhä enemmän ihmisten kokema yksinäisyys ja syrjäytyminen, varsinkin ikäihmisten kohdalla. Yleensä ikäihmisillä on toive elää kotonaan mahdollisimman pitkään ja mielestäni tätä olisi tuettava yhä joustavammin ja huolellisemmin. Tuttu asumisympäristö ja omatoimisuus ovat elämisen vireyden ja laadun kannalta merkittäviä. Tätä tukeva kotipalvelu ja -hoito henkilökunta olisi mitattava vastaamaan tarpeen määrä oikein!

Nyt on aika toimia, jälkiviisastelut eivät auta. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet, laadukkaat hoito- ja hoivapalvelut, esteetön ympäristö ja asumispalvelut kuuluvat jokaiselle ikääntyvälle. Heidän kantamaansa viisautta ja elämänkokemusta on pidettävä arvossa. Eläminen on pidettävä elämisen arvoisena loppuun asti.

Avainsanat: vanhuspalvelut

Lapset ja nuoret

Keskiviikko 6.8.2008 - Anna-Leena

Nuorten hyvinvointi on olennaista rakennettaessa huomista tulevaisuutta. Vapaa-aika ohjaa vahvasti nuorten elämää ja toimintaa. Nuorten liikunta tukee oppimista, parantaa itsetuntoa ja sosiaalisuutta. Liikunnasta saadut onnistumisen elämykset rakentavat myös positiivista minäkuvaa ja omanarvontuntoa. Ehkä tärkein lapsuuden ja nuoruuden liikunnan merkitys on, että se lisää todennäköisyyttä liikkua myös aikuisena.

Kaikkien ratkaisujen tulisi tähänastista paremmin tukea etenkin nuorten monipuolista, kilpailutavoitteista riippumatonta harrasteliikuntaa. Nuorille pitäisi luoda olosuhteet ja sosiaalinen ympäristö, joka tukee ja kannustaa liikkumaan ilman tulostavoitteita, vaikka vain sen takia, että liikkuminen on mukavaa ja muutkin tekevät sitä.

Nykyaikana kaupunkien keskustat ovat muuttuneet yhä enemmän muistuttamaan betonisia asfalttiviidakoita, joissa luonnollisia liikuntapaikkoja on yhä vähemmän. Tässä kohtaa nousee kunnan merkitys entistä keskeisempään asemaan liikuntapaikkojen tarjoajana. Lasten ja nuorten liikkumista paikasta toiseen helpottaa sopivan tiivis yhdyskuntarakenne, jossa etäisyydet eivät ole liian suuria, mutta jossa asuinympäristön sisään mahtuu esimerkiksi viheralueita.

Liikuntapaikkojen tulee ehdottomasti olla myös maksuttomia varsinkin alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta olennaisia kysymyksiä ovat, miten kaikkein passiivisin viidennes nuorista saadaan mukaan liikunnan pariin, miten liikapainoiset saadaan liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi ja miten välttää nuorten fyysisen aktiivisuuden väheneminen murrosiässä.

Lisäksi nuorten työllistäminen ja yritysten siihen tukeminen on minulle henkilökohtaisesti tärkeitä asioita, jotta nuoret saavat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kontaktia työelämään. Tämä myös auttaa sen oman alan löytämiseen ja opiskelupaikkaan tähtäämiseen. Tätä kautta nuori kokee aikaisessa vaiheessa myös yhä enemmän onnistumisen tunteita aikuisten maailmassa. Nuorisotyöttömyys on valitettavasti kuitenkin tällä hetkellä todellisuutta vaikka tiedetään kuinka nuorilla on paljon annettavaa yhteiskunnalle.

Nykyään lähdetään koulun penkiltä yhä useammin suoraan opiskelemaan tietämättä mitä todellisuudessa edes halutaan tulevaisuudessa tehdä. Myös syrjäytymisen vaarat pienenisivät nuorten keskuudessa nuorten työllistämistä tukemalla. Nuoria tulee myös kuunnella entistä enemmän päätöksen teossa ja antaa mahdollisuus vaikuttaa häntä itseään ja yhteisiä asioita koskeviin päätöksiin, mielipiteitä heiltä löytyy takuuvarmasti.